Welkom bij de Historische Vereniging Westelijk Voorne
DSC09060.JPG

ANBI status/ALV

Op deze pagina vindt u alle gegevens omtrent de Algemene Ledenvergadering en de ANBI status van onze vereniging.


Het RSIN, dan wel fiscaal nummer: 8129.16.025

Met betrekking tot het beloningsbeleid verklaart het Bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne dat de Vereniging geen bezoldigde medewerkers in dienst heeft en alleen werkt met vrijwilligers.  
Bestuursleden
Statuten
Beleidsplan 2015-2020
Huishoudelijk Reglement
Protocol Bescherming Persoonsgegevens HVWV
Notulen ALV 2018 
Agenda ALV 2019
Balans activa 2018
Balans passiva 2018
Overzicht inkomsten 2018
Overzicht uitgaven 2018