Welkom bij de Historische Vereniging Westelijk Voorne

Privacy-verklaring

Privacy en bescherming van persoonsgegevens

Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes verwerken persoonsgegevens. Wij willen je hierover graag duidelijk en transparant informeren.

Privacy wetgeving (GDPR / AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes. Welke gevolgen heeft de wetgeving voor het gebruik van persoonsgegevens binnen onze vereniging? Wat verandert er? Wat moet je doen?

  • Lees hieronder alles over de privacywetgeving binnen de Vereniging

Privacy statement en privacy beleid

In dit privacy statement geven wij je antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes.

Wat zijn persoonsgegevens?

Er zijn gegevens die iets over jou zeggen. Bijvoorbeeld je naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar jou herleid kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld je adres of  e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook je voornaam samen met je geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan. Ook foto’s en video’s worden gezien als persoonsgegevens.

Van wie verwerkt Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes persoonsgegevens?

Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes verwerkt persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  • Leden, donateurs en vrijwilligers van de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes
  • Mensen die interesse tonen in een lidmaatschap bij Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes of ooit een lidmaatschap hebben gehad
  • Mensen die aan een bedrijf of organisatie verbonden zijn, waar wij een relatie mee hebben, willen krijgen of hebben gehad

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

De organisatieonderdelen van de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes verwerken persoonsgegevens. Het bestuur ziet toe op juiste naleving van het privacy beleid.

Waarvoor verwerkt Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes persoonsgegevens?

Als je lid wilt worden van de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van je gegevens kunnen we je op de juiste wijze inschrijven als lid.

Als je eenmaal lid of relatie van de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes bent, dan willen we je goed van dienst zijn. Wij gebruiken je naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met je te onderhouden en je te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als je een vraag stelt, verwerken wij je gegevens om je zo goed mogelijk te kunnen helpen.

Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een nieuwe activiteit van onze vereniging, of vanuit het bestuur van de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes. Wil je niet benaderd worden door een bepaald organisatieonderdeel? Dan kun je dit aangeven door een email te sturen naar het secretariaat.hvwv@live.nl in de betreffende mail maak je bekend dat je wilt uitschrijven voor benadering.

Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie, statistische analyses enzovoorts.

Verwerkt Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes ook bijzondere persoonsgegevens?

Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet, met jouw toestemming of als je dat ons vraagt. In dat laatste geval verwerken wij deze gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor onze dienstverlening.

Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door organisatieonderdelen.

Hoe gaat Historische Vereniging Westelijk Voorne de Duinhuisjes met mijn persoonsgegevens om?

Je persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

Tenzij de archiefwet of een andere wet van toepassing is, geld voor persoonsgegevens in een archief geen bewaartermijn.

Is de bewaartermijn van persoonsgegevens voorbij of zijn de gegevens niet meer noodzakelijk? Dan worden de gegevens vernietigd. De HVWV kunnen de persoonsgegevens bewaren in een archief voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

Je kunt uiteraard zelf je persoonsgegevens wijzigen middels het contact formulier op de Website. De verwerker zal dan deze gegevens in het bestand muteren.

Daarnaast kan het organisatieonderdeel (musea) zijn, waarvan je deel uitmaakt. Binnen een activiteit van de vereniging, leden elkaars adres en telefoonnummer gebruiken (tenzij je aangegeven hebt dat deze gegevens geheim zijn). Dat kan handig zijn, voor het maken van onderlinge afspraken. De gegevensbeheerder van de activiteit en/of het activiteitenderdeel, kan je gegevens – net als jijzelf – muteren.

Willen wij gegevens voor een ander doel gebruiken dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren? Dan kunnen wij dat alleen wanneer er tussen beide doelen een nauwe verwantschap bestaat. Bijvoorbeeld als je je inschrijft voor een evenement en daarvoor contactgegevens direct uit de ledenadministratie worden opgehaald. Of als je een nieuwe functie krijgt binnen een andere aangesloten verenigingsactiviteit.

De persoonsgegevens worden niet met externe organisaties dan wel instanties gedeeld.

Gegevens gerelateerd aan je lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de vereniging met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een bijzondere activiteit of reünie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

 

Privacy beleid

 

De HVWV heeft een privacy beleid.. Een disclaimer hierover staat op onze website. In die disclaimer staat vermeldt dat HVWV een privacy protocol heeft. Dit protocol staat op onze website. Het privacy protocol staat in begrijpelijke taal.

 

(Voorbeeld: Onze stichting werkt conform een privacy protocol. U kunt het privacy protocol www.westelijk-voorne.nl/privacy-verklaring.html bekijken/downloaden.)

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving

Kan ik zien welke gegevens de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes van mij verwerkt?

Door contact op te nemen met het secretariaat van de vereniging kan je kenbaar maken en opvragen wat de status is van jou lidmaatschap.

Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

Voor vragen en of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door de Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes kun je terecht bij het bestuur van de vereniging, middels  email; secretariaat.hvwv@live.nl

OPT-OUT

Om het Website gebruik van Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes zo makkelijk mogelijk te maken, kan je berichten sturen via het contactformulier. Denk hierbij aan een bevestiging van je inschrijving voor een activiteit of een betalingsbevestiging. Het is niet mogelijk om je voor berichten van activiteiten uit te schrijven. De Historische Vereniging Westelijk Voorne De Duinhuisjes beschouwt deze als noodzakelijk voor een goede gebruikerservaring. Voor eventuele overige berichten is het mogelijk je door middel van een OPT-OUT in iedere e-mail af te melden voor het ontvangen van deze berichten.

Website/Privacyverklaring


Wij respecteren je privacy als je onze website bezoekt en dragen zorg dat de persoonlijke informatie die je ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Dit gebeurt volledig in overeenstemming met de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg
HWV de Duinhuisjes verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewetgeving.

Gegevensgebruik
De gegevens die wij ontvangen, worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden als vertrouwelijk beschouwd en niet aan derden verstrekt, tenzij wij wettelijk hiertoe worden verplicht.

Surfgedrag en statistieken
Op onze website worden algemene bezoekersgegevens bijgehouden. Wij registeren het IP adres van je computer, eventueel gebruikersnaam en tijdstip van bezoek. Deze gegevens gebruiken wij voor het analyseren van surfgedrag en eventueel verbeteren van onze website.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van HVWV de Duinhuisjes en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

Cookies

De website www.westelijk-voorne.nl maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van HVWV de Duinhuisjes beter te laten functioneren en het web bezoek te monitoren, zodat HVWV de Duinhuisjes na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. HVWV de Duinhuisjes gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Hieronder vindt u een lijst van cookies die geplaatst worden door de HVWV de Duinhuisjes website en hun functionaliteit.
Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

Standaardcookies:
Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.
Naast onderstaande cookies zijn er nog andere onderdelen die een cookie kunnen opleveren. Wij maken gebruik van sociale plug-ins zoals Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn. Sociale netwerksites gebruiken cookies om de inhoud van sociale plug-ins aan te passen of om te analyseren op welke sites hun gebruikers actief zijn en hoe hun diensten presteren.

Google Analytics:
Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt HVWV de Duinhuisjes inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kan HVWV de Duinhuisjes de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers.  HVWV de Duinhuisjes kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel.

Facebook:
Indien u ingelogd bent bij Facebook, kan Facebook via HVWV de Duinhuisjes cookies op uw pc plaatsen die nodig zijn voor het liken van berichten en het updaten van uw status. Deze cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de HVWV de Duinhuisjes website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Twitter:
HVWV de Duinhuisjes plaatst Twitter cookies op uw pc om het (re)tweeten van artikelen mogelijk te maken. Deze worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de HVWV de Duinhuisjes website bent ingelogd op Twitter en hiervoor toestemming geeft.

Cookies weigeren
Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren. Je kunt je browser zo instellen dat je op de hoogte gebracht wordt wanneer er cookies geplaatst worden. Daarnaast kun je het gebruik van cookies uitzetten in je browser. Zie hiervoor deze toelichting door de Consumentenbond. Je kunt ook informatie vinden onder het ‘help’ menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren.

Beveiliging
HVWV de Duinhuisjes heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat. Ook is onze website uitgevoerd met een geldig SSL certificaat.

Links
Op de websites van HVWV de Duinhuisjes zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. HVWV de Duinhuisjes kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Heeft u vragen of opmerkingen over het privacy beleid van HVWV de Duinhuisjes, dan kunt u deze richten aan Historische Vereniging Westelijk-Voorne, Postbus 400, 3233ZJ, Oostvoorne, tel: 0181484166 of per e-mail: secretariaat.hvwv@live.nl

Inzage en correctie van gegevens
Als relatie van ons kun je een verzoek indienen om persoonlijke gegevens in te zien. Indien deze gegevens niet juist zijn, kun je een verzoek indienen deze gegevens te wijzigen. Je kunt je verzoek schriftelijk of per e-mail richten aan ons: zie de contact pagina voor nadere gegevens.

Wijziging van Privacy Verklaring
HVWV de Duinhuisjes behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. HVWV de Duinhuisjes adviseert u regelmatig de Privacy Verklaring te bekijken of er veranderingen zijn doorgevoerd

Disclaimer

De inhoud van www.westelijk-voorne.nl is met de grootste zorg samengesteld.