Welkom bij de Historische Vereniging Westelijk Voorne
folders11.jpg

Historisch onderzoek en Publicaties

De Historische Vereniging kent een commissie voor onderzoek naar de streekhistorie van Westelijk Voorne.
Er zijn werkgroepen voor de geschiedenis van de streek en haar bewoners, van het dialect van Westelijk Voorne en van de mondelinge geschiedenis.
Voor dit onderzoek worden oudere streekbewoners geïnterviewd. 

Publicaties
Deze groep vrijwilligers zorgt ook voor de productie en vormgeving van boeken over de streekgeschiedenis.
Zo zijn in de laatste vijftien jaar verschenen:

 • Als u over de Brielse Maasdam rijdt
 • Voorne verdedigd
 • Doop-, Trouw- en Begraafboek
 • Ons leven en werken in Westelijk Voorne
 • Oorlogsongerief en bevrijding in Westelijk Voorne
 • Rockanje, mijn geboortedorp en mijn woonplaats
 • Historische kunststukjes
 • Westelijk Voorne, Land achter de Zee
 • Verloren Vakmanschap op Westelijk Voorne
 • Het Boerenleven in de polders van Westelijk Voorne
 • Het Kruininger Gors en zijn bewoners tot 1953
 • Rockanje, bedrijvigheid voor 1940

Oroep
Kent u een persoon of personen die informatie kunnen delen met de mensen van de commissie, schroom niet en neem contact op met Wim van Montfoort, telefoon: 0181-403359.

Openingstijden
De publicaties van de vereniging zijn in te zien en verkrijgbaar in het openluchtmuseum de Duinhuisjes. De Duinhuisjes zijn elk weekend geopend vanaf half april tot eind september op zaterdagen en zon-en feestdagen van 13.30 uur tot 16.30 uur.
Gedurende de maanden medio juni, juli en augustus  ook op woensdagmiddag.

Waar?
Publicaties zijn ondergebracht in 't Dunhus op het museumterrein aan de Duinstraat 18, 3235 NK Rockanje (nabij de Tenellaplas). De route is aangegeven met richtingbordjes. Er is voldoende parkeergelegenheid beschikbaar.

Nieuwsgierig?
Graag vooraf een afspraak maken met Wim van Montfoort, telefoon: 0181-403359.